Consul

flagga_small

Caroline Theobald, Commander of the Order of the British Empire (CBE), VD för Bridge Club Ltd och FIRST Face to Face Ltd

Caroline kommer från södra England och flyttade upp till nordöstra England i slutet av 80-talet. 2000 grundade hon Bridge Club Ltd som är ett privat företag med ett uppdrag att “mästare, vårdar och påskynda företagande och entreprenörskap”. Arbetet fortsätter nu genom FIRST Face to Face.

Bridge Club Ltd har introducerat tusentals människor, likasinnade individer och gett dem tillgång till en mängd kontakter. Dessa introduktioner har resulterat i framgångsrika partnerskap, vinstgivande affärer och en mängd andra affärsmässiga fördelar. För att uppdatera varumärket och göra det mer relevant för unga företagare, FIRST Face to Face Ltd skapades 2014 med Charlotte Windebank. Detta var för att bana väg för ungdomsledda nätverk, med en ung kvinna (Charlotte) vid rodret.

2007 accepterade Caroline Queen’s Award for Enterprise Promotion för det arbete hon fortsätter att göra i företag för ungdomar, företagets ägare och chefer. 2016 tilldelades hon en CBE för hennes arbete till företag och företagande. Caroline sitter i styrelsen för flera nystartade och växande företag, är en av grundarna av Gabriel Investors LLP och the Northern Initiative for Business Ethics samt Ordförande i International Newcastle. Hon är också Ordförande i BQ Live debates som äger rum runt om i landet.

Caroline har varit honorärkonsul för Sverige sedan 2007 och har jobbat på att stärka affärs och kulturella relationer mellan Storbritannien och Sverige. 2010 som bekräftelse av att hennes hårda arbete blev hon utsedd till honorärordförande i den nordöstra avdelningen i Svenska Handelskammaren och kan nu se skapelsen av “Creative Links” som är ett samarbete mellan nordöstra England och Västra Götalandsregionen.


union-jack_0

Caroline Theobald, CBE Bridge Club Ltd and FIRST Face to Face Ltd

Caroline Theobald is a southerner who moved up to the North East in the late 1980s. She founded Bridge Club Ltd in 2000 as a private company with a mission to ‘champion, foster, and accelerate enterprise and entrepreneurship’. This work now continues through FIRST Face to Face.

Bridge Club Ltd has introduced thousands of people to like-minded individuals and given them access to a wealth of contacts. These connections have resulted in successful partnerships, lucrative contracts and a whole host of other business benefits. In order to refresh the brand and make it more relevant to young entrepreneurs, FIRST Face to Face Ltd was formed with Charlotte Windebank in 2014 to pioneer young person led networking, with a young woman (Charlotte) at its helm.

In 2007, Caroline accepted a Queen’s Award for Enterprise Promotion for the work she continues to do in harnessing the enterprising capital of young people and business owner/managers. She was awarded a CBE for services to business and entrepreneurship in 2016. She sits on the boards of several early-stage and growing companies, is the co-founder of Gabriel Investors LLP and the Northern Initiative for Business Ethics and the chairman of International Newcastle. She is also the independent chairman of the BQ Live debates that take place around the country.

Caroline has been the Honorary Consul for Sweden since 2007 and since her induction into the role has worked on strengthening business and cultural relationships between the UK and Sweden. In recognition of that she was made the honorary chairman of the north east chapter of the Swedish Chamber of Commerce in 2010 and now has the satisfaction of seeing the formalisation of ‘Creative Links’ a formal commitment to collaborate between north east England and region Vastra Gotaland.

generate-071310-2 ta