Månatlig svenskfika i Newcastle

Månliga svenskträffar i Newcastle – första onsdagen varje månad!

Plats: Kaféet inne på Laing Art Gallery i Newcastle
Tid: från kl. 11
Varmt välkomna!

fika1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s